Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tình trạng của bệnh nhân thay đổi mỗi ngày."

Dịch:The patient's condition changes each day.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bkhduong

"The patient's condition charges each day" is wrong. can you explan it? Actualy I don't clearly what is difference between "Each" and "Every"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Theo mình thì" tình trạng của bệnh nhân thay đỗi từng ngày""có thể tốt hơn hoặc xấu hơn.Qua đó cho thấy sự khác nhau "each" và "every".

4 tháng trước