Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xu hướng"

Dịch:The trend

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkimthanh

tendency is ok ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

inclination vẫn ok mà, sao ko được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

tendency is ok ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Trend, trend,

1 năm trước