"Xu hướng"

Dịch:The trend

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkimthanh

tendency is ok ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

inclination vẫn ok mà, sao ko được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

tendency is ok ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Trend, trend,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.