Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a film to produce!"

Dịch:Tôi có một bộ phim để sản xuất.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocLinh30102005

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhChi40201

T kêu "Tôi có sản xuất một bộ phim". Sai, vãi Thánh

4 tháng trước