"She is getting prettier."

Dịch:Cô ấy đang trở nên đẹp hơn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamlaura1980

trở nên hay trở lên???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

trở nên, trở lên là cách nói sai chính tả của người Bắc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She is getting prettier, she is getting prettier, she is getting prettier, she is getting prettier, she is getting prettier, she is getting prettier

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.