Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy nấu ăn trong nhà bếp."

Dịch:He cooks in the kitchen.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThngHong43454

Lại còn mạo từ the vào nữa

2 năm trước