"Anh ấy nấu ăn trong nhà bếp."

Dịch:He cooks in the kitchen.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThngHong43454

Lại còn mạo từ the vào nữa

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.