Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một bữa tối chính thức."

Dịch:It is an official dinner.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranmyy

Tôi thấy chương trình rất bổ ích và nó giúp chúng ta biết thêm nhiều kiến thức - giỏi hơn . Cảm ơn chương trình

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranngocquocnam

Thôi lạy chú viết trên trang khác đêy

0
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/dngtint2

Chả hiểu gì??????

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/VNMr37

It is a main dinner . Dùng main trong trường hợp này được ko vậy ?

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

mình cũng trả lời như bạn nhưng sai bét bèn bẹt

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/finalform123

rút ngắn nhanh nhưng khó quá

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/loveland9x

It is a formal dinner?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/nga6888

cái phần này có liên quan đến bài số nhiều hén

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynT391136

Official là tính từ, dinner là danh từ thì dùng "a" chứ?

0
Trả lời6 tháng trước