"Nó là một bữa tối chính thức."

Dịch:It is an official dinner.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranmyy

Tôi thấy chương trình rất bổ ích và nó giúp chúng ta biết thêm nhiều kiến thức - giỏi hơn . Cảm ơn chương trình

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranngocquocnam

Thôi lạy chú viết trên trang khác đêy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VNMr37

It is a main dinner . Dùng main trong trường hợp này được ko vậy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

mình cũng trả lời như bạn nhưng sai bét bèn bẹt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynT391136

Official là tính từ, dinner là danh từ thì dùng "a" chứ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/finalform123

rút ngắn nhanh nhưng khó quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loveland9x

It is a formal dinner?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nga6888

cái phần này có liên quan đến bài số nhiều hén

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng145766
Thng145766
  • 20
  • 16
  • 142

Khi nào dùng main khi nào dùng official cảm ơn

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.