Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chuyến đi của tôi có một mục đích."

Dịch:My trip has a purpose.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thehoang95

chủ từ là chuyến đi của tôi không phải tôi giống như ta nói nó có mục đích. nên sử dụng has

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baochung26

Tại sao lại là "has" mà không phải là "have" vậy mọi người.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao không dùng objective được nhỉ mà phải dùng purpose

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My trip has a purpose, my trip has a purpose, my trip has a purpose, my trip has a purpose

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sunny245

I use travel intead trip...and it was wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

"A" sao lai sai giai thich giup minh voi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

"1" lai dung ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

My trip has a objective sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/t1p80

Mạo từ Đi với objective là "an" chứ không phải là "a"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanminh123

Từ Purpose khó đọc vậy trời

1 năm trước