"Chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình."

Dịch:We want to continue the journey.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Keep on the journey không được ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"Keep" không có nghĩa là "Tiếp tục"

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.