"Quốcgiađómộtsựthấtbại."

Dịch:That country is a failure.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hophuongha

Tại sao ko dùng "fail" mà phải là "failure" vậy ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ở đây đòi hỏi dùng danh từ, fail danh từ mang nghĩa là kết quả trượt trong bài kiểm tra, chỉ có failure mới mang nghĩa là sự thật bại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BigWhiteOwl

frustration k được ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/binhminh01
binhminh01
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2

Câu này dùng trong ngữ cảnh nào, không hiểu nghĩa

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.