"Anh ta đã chưa bao giờ cảm thấy nó trước đây."

Dịch:He had never felt it before.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chomchom1433

Dùng thì hiện tại hoàn thành sao lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcThch16

He has never cũng sai? Ad xem xét lại trình độ giùm .|. Fu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangSpacy

He had never felt it previously sao lại không đúng

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.