Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She will count on her family."

Dịch:Cô ấy sẽ dựa vào gia đình của cô ấy.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenMnhNhat

Người Việt không ai nói theo cách này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhthuy16

count là dựa à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

count on là thành ngữ mang nghĩa dựa vào, còn count động từ bình thường mang nghĩa là đếm, tính

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huebynight

Cái này là thành ngữ, thành ngữ thì học thuộc lòng.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/levanhieu_dv12

câu trước xài rely được,còn câu này lại ko cho,po tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynvnlin12

Mình dịch " cô ấy sẽ phụ thuộc ... " mà không đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/stewar995

Mình dịch hẵn 'Cô ấy sẽ dựa vào gia đình của cô ấy' nhưng vẫn sai

11 tháng trước