Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sai lầm là ở đâu ?"

Dịch:Where is the mistake?

0
3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

where is the error có chấp nhận được không?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã được thêm nha bạn

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

Them ma em tich van bao sai :-(

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Where is the wrong?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Wrong danh từ không có nghĩa là sai lầm

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhtrangthai

fault thì sao

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/kengah

chiện nó là dư lày; khi mình dịch câu " where is the mistake?" là " sai lầm ở đâu" thì hệ thống báo sai, còn bây giờ khi chuyển Việt - Anh thì " sai lầm ở đâu"="where is the mistake" thể là nó làm sao? ai có thể giúp mình????

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngonam9

Tiếng việt nhiều người còn kém lắm, nói chi tới duolingo hả bạn hjhj

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/kengah

huynh đài, thứ lỗi tại hạ chưa hiểu ý? ha ha cười lăn lộn

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/longlinhmino

Where is the fault?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranhuydu041

fault là lỗi, mistake là sai lầm, sai lầm và lỗi khác nhau nhé bạn

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Xun413437

mistake

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Wrong có chấp nhận được không

0
Trả lời1 năm trước