"Sai lầm là ở đâu ?"

Dịch:Where is the mistake?

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

where is the error có chấp nhận được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã được thêm nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

Them ma em tich van bao sai :-(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Where is the wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Wrong danh từ không có nghĩa là sai lầm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhtrangthai

fault thì sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kengah

chiện nó là dư lày; khi mình dịch câu " where is the mistake?" là " sai lầm ở đâu" thì hệ thống báo sai, còn bây giờ khi chuyển Việt - Anh thì " sai lầm ở đâu"="where is the mistake" thể là nó làm sao? ai có thể giúp mình????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngonam9

Tiếng việt nhiều người còn kém lắm, nói chi tới duolingo hả bạn hjhj

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kengah

huynh đài, thứ lỗi tại hạ chưa hiểu ý? ha ha cười lăn lộn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/longlinhmino

Where is the fault?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranhuydu041

fault là lỗi, mistake là sai lầm, sai lầm và lỗi khác nhau nhé bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Xun413437

mistake

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Wrong có chấp nhận được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanNgcXun2

Mistake bi phat am sai

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.