1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "En klok mann har sagt:"

"En klok mann har sagt:"

Translation:A wise man has said:

May 21, 2015

18 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Hencoq

En klok mann har sagt: I vin er det visdom I øl er det frihet og i vann er det bakterier.


https://www.duolingo.com/profile/Maria159845

Var klok mann italiensk med tyske foreldrene?


https://www.duolingo.com/profile/milica1296

en klok man har sagt: "endene spiser ikke tallerkenene"


https://www.duolingo.com/profile/besar.

En klok mann har sagt: at en klok man har sagt: at vi kan lære norsk.


https://www.duolingo.com/profile/tbs_

Kind of strange to post half a sentence


https://www.duolingo.com/profile/Luke_5.1991

Some of our phrases are indeed fragments. We thought this was an important fragment to know for Norwegian learners, just like "det var en gang..."


https://www.duolingo.com/profile/tbs_

Skjønner den, la ikke merke til kolontegnet før etterpå, og da ga det mer mening!


https://www.duolingo.com/profile/DavidMagye

En klok mann har sagt: Hvordan døde jeg? Ulven spiser meg.


https://www.duolingo.com/profile/Snommelp

En klok mann har sagt at du alltid skal gå til andres begravelser, ellers kommer de ikke til din


https://www.duolingo.com/profile/Regney

What is the difference between den kloke mannen and den vise mannen?
Thanks, as always! :0)


https://www.duolingo.com/profile/Deliciae

They're considered synonyms, but to me "vise" is a tad more profound.

"Bestefar er klok, men Odin er vis."


https://www.duolingo.com/profile/milmills

How do I say - A wise man said once ... ?


https://www.duolingo.com/profile/Olesia784534

En klok mann sa en gang


https://www.duolingo.com/profile/A.J.26

Am I the only one who recalled the Scorpion song: Here I am?, only that it doesn't begin with present perfect.


https://www.duolingo.com/profile/Tom642395

Fordi en klokk mann vet når man ikke skal si noe.


https://www.duolingo.com/profile/Juan1149

En klok mann har sagt: jeg er en banan. Hvem husker den setningen?


https://www.duolingo.com/profile/SimonReeve3

Is this equivelant to "a wise man once said"? That is how I expect these sayings to start.


https://www.duolingo.com/profile/SiyehgirlIT

..."only fools rush in" ... Can't Help Falling in Love with You (Elvis) ok - so that is 'said' not 'has said' - but it ws the first thing I thoguht of!

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.