Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một con chó nhỏ!"

Dịch:A small dog!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynBBnh

Sao a small cat đúng mà a small dog lại sai ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Dog little có được ko nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MatsumotoSaeki

Đấy là "chó nhỏ"

9 tháng trước