"Một con chó nhỏ!"

Dịch:A small dog!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynBBnh

Sao a small cat đúng mà a small dog lại sai ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1
hTdN1
  • 25
  • 36

Dog little có được ko nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MatsumotoSaeki

Đấy là "chó nhỏ"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.