"Nhiều việc hơn, nhiều trách nhiệm hơn"

Dịch:More work, more responsibilities

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kindestangel

The more works, the more responsibilities

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TinghiHoan

More duties more responsibilities

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLocComp

tại sao Work" ", và responsibilit"ies" ??????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHoang1410

Work phải có "s" chứ Ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

Work (công việc) là danh từ không đếm được. Trường hợp work là danh từ đếm được khi nghĩa chỉ các tác phẩm nghệ thuật.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

i think so too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 13

More work, more responsibility.

Thêm việc, thêm trách nhiệm.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Trong phần dịch sang tiếng Anh, tôi viết more WORK.-> SAI. Đáp án workS. Ngược lại khi dịch sang tiếng Anh, tôi trả lời WORKS-> SAI NỐT. Đáp án WORK không có S. Các ADMIN nên xem lại giúp. Cám ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kira_BK
Kira_BK
  • 25
  • 17
  • 6
  • 3

Tại sao ko dùng được jobs thế mọi người?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.