Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhiều việc hơn, nhiều trách nhiệm hơn"

Dịch:More work, more responsibilities

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kindestangel

The more works, the more responsibilities

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TinghiHoan

More duties more responsibilities

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLocComp

tại sao Work" ", và responsibilit"ies" ??????

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHoang1410

Work phải có "s" chứ Ad

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Rikaki1

Work (công việc) là danh từ không đếm được. Trường hợp work là danh từ đếm được khi nghĩa chỉ các tác phẩm nghệ thuật.

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

i think so too

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

More work, more responsibility.

Thêm việc, thêm trách nhiệm.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Trong phần dịch sang tiếng Anh, tôi viết more WORK.-> SAI. Đáp án workS. Ngược lại khi dịch sang tiếng Anh, tôi trả lời WORKS-> SAI NỐT. Đáp án WORK không có S. Các ADMIN nên xem lại giúp. Cám ơn

0
Trả lời6 tháng trước