Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị gái của bạn hôm nay như thế nào?"

Dịch:How is your sister today?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vqthanh31593

Mình đặt câu "How about is your sister today? Tại sao lại không đúng vậy các bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong591455

How about your sister today? -> sai o dau nhi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Danglanhuo

Dạng How + tobe + noun : cái gì đó như thế nào. phải có tobe. how is the weather today? thời tiết hôm nay ntn? how was your flight? chuyến bay của bạn ntn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanpl14
tuanpl14
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 2

ling vô đây nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanpl14
tuanpl14
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 2

hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongTo3

How is your sister today

1 năm trước