Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đưa tôi thứ gì đó."

Dịch:He gives me something.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

offer k dk ak ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangT

Anything có được không team ơi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

T cug muon hoi nhu z

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Gip383399

2 năm trước mẹ nó rồi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/AIA8888

Anything chỉ dùng cho câu phủ định hoặc nghi vấn thì phải

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lyanhnhan

"He gives me that thing" được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu142861

câu này dịch là "anh ta đưa tôi vật đó" theo bạn có được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lyanhnhan

"thing" có thể hiểu là "vật" hoặc "thứ" nên có thể dịch "anh ta đưa tôi thứ(vật) đó", theo mình nghĩ thế.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu142861

thứ gì ở đây là không xác định bạn dùng that lại là xác định nên không đúng^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lyanhnhan

Mình nghĩ khi dịch thì có thể phân tích thế chứ khi đang nói chuyện có nội dung cụ thể thì "thứ đó" hoặc "vật đó" thì họ đã xác định rồi bạn -_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

He offers me something đúng chứ nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Gip383399

ngu

7 tháng trước