https://www.duolingo.com/Keobong95

Điểm

Sao dạo này khi hoàn thành mỗi bài m chỉ đc 5-6đ nhỉ? thậm chí có khi đc 3-4đ? Trước kia khi hoàn thành một bài nâng cao kĩ năng thì m nhận đc 10đ, nếu k trả lời sao câu nào thif đc 13đ và đc cộng 1 lingot :(

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Tùy theo bài, nếu bài có độ mạnh còn cao thì điểm ko cao, cho nên nếu muốn được nhiều điểm thì chỉ có cách lam bài mới, bài có độ mạnh yếu, hoặc làm bài với chức năng "Luyện tập có tính thời gian"!

Còn chức năng không trả lời sai câu nào được 13đ và 1 lingot, Duolingo bỏ lâu rồi bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Keobong95

Nhưng a ơi, bài nào của e độ mạnh cũng full r :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Vậy làm bài với chức năng "Luyện tập có tính thời gian", đúng câu nào nhận XP câu đó!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.