Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will add milk to the coffee."

Dịch:Chúng tôi sẽ thêm sữa vào cà phê.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhy08mytho

"to" được admin gợi ý dịch là: " cho, sang, đối với" nhưng đáp án là vào??????????????????

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

chúng tôi sẽ thêm sữa cho cà phê Is it right?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Cà phê + sữa = cà phê sữa

0
Trả lời2 tháng trước