"Wewilladdmilktothecoffee."

Dịch:Chúng tôi sẽ thêm sữa vào cà phê.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhy08mytho

"to" được admin gợi ý dịch là: " cho, sang, đối với" nhưng đáp án là vào??????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

chúng tôi sẽ thêm sữa cho cà phê Is it right?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Cà phê + sữa = cà phê sữa

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.