Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What did he say?"

Dịch:Anh ta đã nói gì?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnU8eN

cậu ấy đã nói gì bị sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thedzung

Anh ta đã nói điều gì? Sai. Vô lý quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nnd07q1

Dịch của doulingo giống kiểu translate google vậy. Ko có văn cảnh. Cứ nghĩa từng từ rồi ghép vào thành câu. Có chỗ thì lại nguyên tắc cấu trúc câu thái quá. Thật là....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tramymew

What the hell

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

what is the fuck

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

What does he sold

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TryHard98380

anh ấy đã nói gì thế? Thừa chữ thế??? vcl :v

9 tháng trước