"Whatdidhesay?"

Dịch:Anh ta đã nói gì?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnU8eN

cậu ấy đã nói gì bị sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thedzung

Anh ta đã nói điều gì? Sai. Vô lý quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nnd07q1

Dịch của doulingo giống kiểu translate google vậy. Ko có văn cảnh. Cứ nghĩa từng từ rồi ghép vào thành câu. Có chỗ thì lại nguyên tắc cấu trúc câu thái quá. Thật là....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tramymew

What the hell

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiAnhTran_5A4

what is the fuck

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

What does he sold

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TryHard98380

anh ấy đã nói gì thế? Thừa chữ thế??? vcl :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeVnMinh

Đây là đại từ nhân xung ngôi thứ ba mà? Sao không là what did he says?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeVnMinh

Tai sao không là he says nhỉ vì nó đi sau đại từ nhân xưng ngôi thứ ba mà?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.