"Tôi không có theo đạo."

Dịch:I am not religious.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dao.24

Devout khong thay the religious duoc ah.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ling_Lang

" I don't religious" cũng là sai à???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Letuhao

Religious không phải là động từ nên không mượn trợ động từ do được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyha2

O day ko can muon dtu ''do'' mak chi can i am not religious

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.