Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không có theo đạo."

Dịch:I am not religious.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dao.24

Devout khong thay the religious duoc ah.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ling_Lang

" I don't religious" cũng là sai à???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Letuhao

Religious không phải là động từ nên không mượn trợ động từ do được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quyha2

O day ko can muon dtu ''do'' mak chi can i am not religious

3 năm trước