Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She will try again."

Dịch:Cô ấy sẽ cố gắng lại lần nữa .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ccphnvng

hello, i'm american, you guys, has anyone want to be my boyfriend ? huh ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhy08mytho

vì sao tôi không nghe được bất kỳ câu nào hết vậy? xin hãy giúp tôi! ?????????????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duyen72666

Hãy bật to loa của bạn lên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoVn419979

Uyên tích

1 năm trước