Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đã nói gì?"

Dịch:What did he say?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/legiahao1967

What did he talk sao lại không được vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tamdt4

anh ấy đã nói gì ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngaruri

Của mk thì có đôi khi phải nói lại lần hai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngaruri

Từ nào nói không dk thì nó gạch đỏ mak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhHang260807

Mã Team của mìk là Y42Q9P Mại zô , Mại zô

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/son533489

Did tại sao Duolingo đọc là d i d

2 tháng trước