Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want a pair."

Dịch:Tôi muốn một cặp.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

một cặp gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/keromatshu

"cặp" với "đôi" giống nhau mà sao lại cho là sai, lạ thật, nhớ tặng lingot, Bảo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hong661156

Tặng lingot thế nào vậy???

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Cặp ở đây là cặp gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongHitachi

là 2 cái hay một đôi đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alpharay23

1 đôi và 1 cặp tương tự nhau mà ad

1 năm trước