"I want a pair."

Dịch:Tôi muốn một cặp.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/keromatshu

"cặp" với "đôi" giống nhau mà sao lại cho là sai, lạ thật, nhớ tặng lingot, Bảo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hong661156

Tặng lingot thế nào vậy???

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

một cặp gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
  • 18
  • 10
  • 4

Cặp ở đây là cặp gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongHitachi

là 2 cái hay một đôi đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Chịu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alpharay23

1 đôi và 1 cặp tương tự nhau mà ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quannv5

Muốn với cần thì khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/inhHuyVit

Muốn thì có thể không cần.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhkiu18

Cần thì có mức độ quan trọng hơn, muốn có thể không đạt được

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.