Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay là một ngày không có mặt trời."

Dịch:Today is a day without sun.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/levanluan03

Sun tưởng có the chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Min897462

Without?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LongNguyen822335

Today it is not sunny ??

1 tuần trước