Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/mimiocean

một câu đố tiếng anh

something in the refrigerator still hot. Ask you

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TinyCanary

Hot chillies

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

refrigerator's engine= động cơ của tủ lạnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

tinycanary đúng

3 năm trước