"I speak both Norwegian and English."

Translation:Jeg snakker både norsk og engelsk.

May 25, 2015

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/ycUvuSap

Kan "begge" brukes her?


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

Er det bare jeg som synes det er greit å bruke 'både' til å beskrive mer enn to ting? "Jeg snakker både norsk, svensk og dansk." høres helt naturlig ut for meg.


https://www.duolingo.com/profile/alek_d
Mod
  • 572

Det er ikke bare deg. I følge en grammatikk jeg har kan man binde sammen to eller flere ting med både ... og.


https://www.duolingo.com/profile/Ara198204

If only......

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.