Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The risk is too big."

Dịch:Rủi ro là quá lớn.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Nguy hiểmdangerous nhé! Rủi ro mới là Risk nhé m.n

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydung96

mạo hiểm là quá lơn c ung sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuH623527

Mạo hiểm vs rủi ro nghĩa khác nhau mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I love her and the risk is too big.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Xekomap

"Mối rủi ro thì quá lớn " sao lại sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Nguy hiểm quá lớn sao lại sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenminh1503

dịch rủi ro là quá cao hay hơn chứ nhỉ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KinTrcXinh

Mịa, đọc chữ big như dolợt

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVitHn220827

nguy hiểm là dangerous

5 tháng trước