Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The risk is too big."

Dịch:Rủi ro là quá lớn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Nguy hiểmdangerous nhé! Rủi ro mới là Risk nhé m.n

1 năm trước

https://www.duolingo.com/viktor376246

Quá lớn hay lớn quá là giông nhau trong cách dùng tiếng việt. Sạn to quá

4 ngày trước