"Theriskistoobig."

Dịch:Rủi ro là quá lớn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Nguy hiểmdangerous nhé! Rủi ro mới là Risk nhé m.n

1 năm trước

https://www.duolingo.com/viktor376246

Quá lớn hay lớn quá là giông nhau trong cách dùng tiếng việt. Sạn to quá

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.