Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to continue!"

Dịch:Chúng ta phải tiếp tục!

3 năm trước

0 Nhận xét