Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Chanhkfc

làm sao để kết bạn

làm sao để kết bạn

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

theo dõi là kết bạn đấy :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chanhkfc

thank you

3 năm trước