https://www.duolingo.com/profile/Chanhkfc

làm sao để kết bạn

làm sao để kết bạn

May 25, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

theo dõi là kết bạn đấy :D

May 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chanhkfc

thank you

May 25, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.