https://www.duolingo.com/Chanhkfc

làm sao để kết bạn

làm sao để kết bạn

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

theo dõi là kết bạn đấy :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chanhkfc

thank you

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.