"Đây là một quang cảnh quen thuộc ."

Dịch:This is a familiar scene.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TunTrn9

This is a familiar view có đúng không ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chungta89

Sight sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mast0904

me too :'(

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.