"Is it still raining?"

Dịch:Trời vẫn đang mưa à?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuyen857006

Có phải trời vẫn đang mưa không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ok ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duynn2711

trời có còn mưa không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minnguyen68

có phải trời đang mưa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQucPh11

Trờ vẫn còn mưa không? :( -- sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

Trời đang mưa hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Từ still phát âm khó quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ac2010120

có phải nó vẫn đang mưa không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongKhnhNg

hay vãi :v câu trước là "Is it raining" câu sau là " Is it still raining" :v hỏi cùng hỏi tận :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Trời vẫn đang mưa" hả"? Sao có lỗi?!!!! °¿°

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.