1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "He estimated too highly."

"He estimated too highly."

Translation:Han anslo for høyt.

May 26, 2015

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/MathiasRst

Selv om "estimerte" er et ord som har mye innflytelse fra det engelske ordet, så er det jo likefullt et norskt ord


https://www.duolingo.com/profile/turidbrox

Stemmer, selv om det kan høres litt gammeldags ut er det fullt brukbart i betydningen "å verdsette": http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=estimere&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.