"Iagreewiththisplan."

Dịch:Tôi đồng ý với kế hoạch này.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoToan95

Tôi đồng ý với dự tính này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Tôi không đồng ý với cách dịch này.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gialink2007

tôi đồng ý với dự án này không đủng hả. từ plan cũng có nghĩa là dự án mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Từ "with" this plan: không đúng với ngữ pháp tiếng Anh. Cách dùng động từ agree như sau: Agree on something/ agree with somebody/ agree to a proposal, to an action. Trong câu dài hơn có 2 objects: Agree with somebody on something.

Đề nghị sửa lại cho đúng.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.