Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích cuộc hội thoại ấy."

Dịch:I like that conversation.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teoem345

ay thi this đó thi that

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_Kute

i like that dialogue có đc hơm ?

1 năm trước