"Αυτός δεν θα την χρησιμοποιήσει ποτέ."

Μετάφραση:He will never use her.

May 28, 2015

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

It would be best to avoid using this phrase. It often goes with the word abuse "She was used and abused by ..." In English you don't "use" a person, the correct verb would be choose.

May 28, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.