"Số đông người nghĩ rằng giết người là sai trái."

Dịch:The majority of the people think that murder is wrong.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

The minority of the people think that murder is not wrong. it is the killer. @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrHu1

The majority of the people think that murder is not wrong. They are the killers :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivuduc

Ví dụ nghe kinh quá :p

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SunLinh

Phải là the majority of people chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HangDo15

Không trả lời được câu này là sao? Chọn cái gì cũng sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNguyen115592

"The people"??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhtLinh371614

Doulingo should fix it, I have never remember any choice before. So bored!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Chẳng lẽ đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.