Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị gái tôi thêm phô mai vào pasta."

Dịch:My sister adds cheese to the pasta.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mindolla

dùng my sister adds cheese into pasta ko đc hả ad ._.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dat4869

phải có the ah ad

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
  • 25
  • 25
  • 24
  • 18
  • 871

Tại sao my older sister lại không đúng?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
  • 25
  • 25
  • 24
  • 18
  • 871

Sister có thể là chị hoặc em gái. Đã dùng "chị tôi " thì tại sao "older sister " lại sai?

5 tháng trước