Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng sáu bắt đầu ngày mai."

Dịch:June starts tomorrow.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangxd01

Câu này nên hỏi là: tháng sáu bắt đầu từ ngày mai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmMinhAnh19

Tôi dịch là june start next day

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmHiHunhT

June stars tomorrow dung ma?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuLy

June starts tomorrow

1 năm trước