Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Văn phòng của tôi ở đâu?"

Dịch:Where is my office?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kim_Chi_2005

where is my office?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yenhongbin

Where is my office

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

Where is my office?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Câu này từ where tại sao lại phải thêm ( 's ) các bạn giải thích giúp với.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/A...A...AMI

('s) này là dạng viết tắt của (is) trong tiếng anh. Ở đây ta dùng (is) vì "my office" là chủ ngữ ở dạng số ít

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Câu này có liên quan gì đến cơ bản 1 ta?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongKhnhNg

Viết đúng mà sao báo sai ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuocAn479656

where do my office locate ? sao lại sai

10 tháng trước