"Tuyến đường"

Dịch:The route

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huongthien2013

trong các seri bài tập, Mod không thống nhất cách gọi the route, khi thì gọi là tuyến đường, khi thì gọi là con đường, nếu mà con đường thì mình dịch Road hay street cũng lại bảo sai, vậy the route cuối cùng vừa là tuyến đường, vừa là con đường à, vậy street và road là cái gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanghuy2171

Road dc hiểu như con đường chưa dc hoàn thành á bn. Còn cũ. Còn street là đã hoàn thành đẹp đẽ r. Route là tuyến đường còn avenue là đại lộ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Nếu không có thời gian trả lời, làm ơn cho xin đường dẫn để tự tra cứu. Cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuankenic

Sao đòi hỏi nhiều thế. Tự đi mà tra ai mắc nợ mà tra cho

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangxd01

bạn có thể phân biệt giùm mình từ "street" = con đường với "route" = tuyến đường được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhungBui4

route = tuyến đường hay dùng trong kỹ thuật ví dụ data route = đường truyền dữ liệu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangxd01

thank you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tom-tung-tang123

line không được ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNgcThyT

mik nói line mà nó cũng cho sai T.T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhmonmon

the route is like the way and street and it's a name of france's cake

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Theo như hình minh họa gợi ý , mình nghĩ nghĩa đúng của từ này phải là "lộ trình"

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Lộ trình

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.