"Heisajournalist."

Dịch:Anh ấy là một nhà báo.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teoem345

báo đời

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhQuang1

"ông ta là một nhà báo" báo sai sao mọi người !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThBnh1

Anh ta là phóng viên cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

mình cũng thấy thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buu13
buu13
  • 21
  • 8
  • 8

Anh ta là một ký giả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlieTang

Journalist = nhà báo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhiemLH

phóng viên cũng cho sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

phóng viên là interviewer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Anh ấy là một nhà báowhy not :-?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GreenWarrior288

He is a journalist

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

No. It's wrong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ninh Tran. An use in A,E,I,O,U. Not in J

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentanph2t

He is a journalist

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Anh ấy là một phóng viên cũng không được sao?

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.