Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is a journalist."

Dịch:Anh ấy là một nhà báo.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/teoem345

báo đời

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhQuang1

"ông ta là một nhà báo" báo sai sao mọi người !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThBnh1

Anh ta là phóng viên cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

mình cũng thấy thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buu13
buu13
  • 20
  • 8
  • 8

Anh ta là một ký giả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlieTang

Journalist = nhà báo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhiemLH

phóng viên cũng cho sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

phóng viên là interviewer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Anh ấy là một nhà báowhy not :-?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GreenWarrior288

He is a journalist

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

No. It's wrong

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ninh Tran. An use in A,E,I,O,U. Not in J

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentanph2t

He is a journalist

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Anh ấy là một phóng viên cũng không được sao?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

I said Ninh Tran. Not you, Green Warrior

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NinhTran2

He is an journalist.

1 năm trước