"Ithasstoppedraining."

Dịch:Trời đã dừng mưa.

3 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 815

dừng mưa còn nói là tạnh mưa, cho nên phải xem lại câu dịch trên, "Trời đã tạnh mưa" vẫn đúng, không thể sai được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/povC2eu

Tiếng việt phong phú

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

dứt là gì hở bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

hở là gì hả bạn. ^^.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Hả là gì hở bạn :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

Khó nghe quá nối âm thành training luôn =.= nghe mà hết hồn :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Trời đã tạnh mưa, đã được chấp nhận roj

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hue449413

Tôi đồng ý với bạn lương

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhlien.1504

Mình tưởng chỉ có has+been+V_ing

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ElninoQD

câu này hiện tại hoàn thành bạn nhé, has/have + V3/ed. Do động từ stop theo sau phải là V_ing (hoặc to + Infinitive).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/povC2eu

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

trời đã ngừng mưa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyBiThDiu

Mưa đã dừng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chi26922

Dù nó thay cho trời cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

Hả hay hở là gì nhể các bạn. What are hở or hả ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

tạnh mưa không được à các mod ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrungtam

trời thì đã đừng mưa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/legiahao1967

Trời đã dứt mưa cũng đâu có sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hatinh2015

Cơn mưa đã dừng vẫn đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdb

agree vs chi26922

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyBao249710

Tôi trans thì thấy chị google nói là đã dừng lại trời mưa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Trời đã ngừng mưa rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

It has stopped raining.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhnhAn305264

"Trời vừa tạnh mưa" có gì sai mà báo lỗi?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.