"Trang trại đã trở thành một nhà hàng."

Dịch:The farm has turned into a restaurant.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maxdang1909

Turn into là gì vậy mng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Cụm từ turn into là trở thành, biến đổi thành

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Caomai1

The farm has become a restaurant thì hay hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TinPhm507257

Has + became chứ. Have/has + infiniti là thể gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/flyfly23189
flyfly23189
  • 25
  • 25
  • 15
  • 14
  • 14
  • 13
  • 13

become -> became -> become. Đây là động từ ở cột 3.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/lamanhho

The farm has became a restaurant thì mới là .....đã trở thành... chứ sao đã trở thành mà lại là become (đáp án)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Turn into nghĩa là trở thành sao? Bây giờ mình mới biết

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Giờ mới biết hả, thích không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

The farm nong trai Restaurant nha hanh Turned tro lai Into thanh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

The farm has tured into a restaurant

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tronghoang91

Sao lại has become nhỉ? Has became chứ m.n ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

become thì p2 của nó vẫn là become bạn ạ. Mình vừa sai câu này xong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The farm has turned into a restaurant, The farm has turned into a restaurant, The farm has turned into a restaurant,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The farm has become a restaurant, the farm has turned into a restaurant, the farm has become a restaurant, the farm has turned into a restaurant

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.