Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trang trại đã trở thành một nhà hàng."

Dịch:The farm has turned into a restaurant.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maxdang1909

Turn into là gì vậy mng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Cụm từ turn into là trở thành, biến đổi thành

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Caomai1

The farm has become a restaurant thì hay hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TinPhm507257

Has + became chứ. Have/has + infiniti là thể gì

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/flyfly23189
flyfly23189
  • 25
  • 25
  • 15
  • 14
  • 14
  • 13
  • 13

become -> became -> become. Đây là động từ ở cột 3.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/lamanhho

The farm has became a restaurant thì mới là .....đã trở thành... chứ sao đã trở thành mà lại là become (đáp án)

9 tháng trước