"ấyyêuanhấysựgiàucủaanhấy."

Dịch:She loves him for his wealth.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuan2811

Vì thì cũng là because được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

Sau because là một mệnh đề.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHngLa1

Because of richness cx đc chứ. Thêm đáp án vào đi add ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tamphuc4898

that right !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 991

she loves him due to his wealth

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.