Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He helps his father to prepare food."

Dịch:Anh ấy giúp ba của anh ấy chuẩn bị thức ăn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenvanhan90

Thiếu mỗi chữ của. Vãi ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/songthuan08

"Cậu ấy giúp bố của mình chuẩn bị thức ăn" --> Chữ "cậu" không chấp nhận? :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuong8406

The food có được không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietmai3

anh ấy giúp cha mình sửa soạn thức ăn(có gì đâu mà sai)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Pht703863

Nghe Helps như Hopes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ruavang1001

word by word quá ad ơi

1 năm trước