Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là những câu hỏi quan trọng."

Dịch:Those are the important questions.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tieuthu1210

sao đáp án "There are" không được nhận?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangviet15

không phải "There" mà là "These" Trong câu phải sử dụng "Those "vì "Those dùng cho danh từ số nhiều."These"cũng dùng cho danh từ số nhiều nhưng bổ nghĩa cho người hoặc vật.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaTungNSL

They cũng đc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/raungo789

those questions are important cau nay co dung khong mod?

2 năm trước