"Tháng mười một"

Dịch:November

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/1008756231

the november sao lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkhoi12

bỏ "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huynsmile0

m đọc sai septemder mà vẫn báo đúng b

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.