Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng mười một"

Dịch:November

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/1008756231

the november sao lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkhoi12

bỏ "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huynsmile0

m đọc sai septemder mà vẫn báo đúng b

2 năm trước