"Họ đáng lẽ đã mở một con phố mới."

Dịch:They would have opened a new street.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/L6af4

BRN2SF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KenniHo

Hic. Con đường thì sao lại nói là con phố???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They would have opened a new street, they would have opened a new street, they would have opened a new street, they would have opened a new street,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905
ngtphu0905
  • 18
  • 15
  • 11
  • 17

they would have opened a new town!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cloud312504

dùng cấu trúc should have done được không vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Không nhé! Nghĩa của cấu trúc would giống như một sự tiếc nuối, nghĩa của cấu trúc should giống như một lời khuyên

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.