1. Forum
  2. >
  3. Topic: Esperanto
  4. >
  5. "Did you hear the thunder?"

"Did you hear the thunder?"

Translation:Ĉu vi aŭdis la tondron?

June 1, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Izabela_K

I got this sentence just as a crack of thunder sounded.

Mi havis ĉi tiun frazon ekzakte kiam tondris!


https://www.duolingo.com/profile/carbsrule

Ĉu vi kuris kaj ŝirmis vin?


https://www.duolingo.com/profile/remkoburger

Aah, viroj laborantaj :)

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.